Statystyki

Dziś 28

Wczoraj 91

W tym tygodniu 394

Wszystkie 253455

1.

 

Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego.                                    

 

Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach

i tworach swoich.

Niech będzie podziwiana i wysławiana

wielkość miłosierdzia Twego, o Boże.

 

Dzienniczek, 5*

 

* Dzieniniczek Św. Faustyny

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Odziany w majestat i piękno,

światłem okryty jak płaszczem.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!

Tyś wszystko mądrze uczynił,

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Stwarzasz je napełniając swym Duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana,

grać mojemu Bogu, póki życia starczy.

Błogosław, duszo moja, Pana!

Ps 104, 1-2.24.30-31.33.35

 

Rozsądź życie swego sługi,

bo ku Tobie, Panie, wznoszę moja duszę.

Ty bowiem Panie,

jesteś dobry i pełen przebaczenia,

pełen łaskawości dla wszystkich,

którzy Cię wzywają.

Wołam do Ciebie w dniu utrapienia,

bo Ty mnie wysłuchujesz.

Ale Ty Panie jesteś miłosiernym

i łaskawym,

nieskorym do gniewu,

 bardzo łagodnym i wiernym.

 

Ps 86, 4-5.7.15

 

2.

O Boże,

 jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje,

a wszystko to uczyniłeś dla człowieka.

O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twoja miłość tak czynna dla niego.

O Stwórco mój i  Panie,

wszędzie widzę ślady Twej ręki

i pieczęć Twego miłosierdzia,

które otacza wszystko, co jest stworzone.

O mój Stwórco najlitościwszy;

pragnę Ci złożyć cześć

w imieniu tych wszystkich stworzeń

i tworów bezdusznych,

wzywam cały wszechświat

do uwielbienia miłosierdzia Twego.

 

O, jak wielka jest dobroć Twoja, Boże.

 

Dzienniczek, 1749

 

 

 

 

 

 

 

O Panie, nasz Panie,

jak przedziwne jest Twoje imię

na całej ziemi!

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom

usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,

aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

czym syn człowieczy,

że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy.

O Panie, nasz Panie,

jak przedziwne jest Twoje imię

po całej ziemi!

 

Ps 8, 2-7.10

 

 

 

3.

 

O mój Jezu,

jedno mam zadanie w życiu,

śmierci i wieczności całej;

to uwielbiać niepojęte miłosierdzie Twoje.

 

Żaden umysł

nie zgłębi tajemnic miłosierdzia Twego,

o Boże,

ani anioł, ani człowiek.

Zdumiewają się aniołowie

nad tajemnicą miłosierdzia Bożego,

ale Go pojąć nie mogą.

O Jezu, przez Twoje najlitościwsze Serce

jak przez kryształ

przeszły do nas promienie

miłosierdzia Bożego.

 

Dzienniczek, 1555

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy,

Nie zapamiętuje się w sporze,

nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów,

ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu,

tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,

tak Pan się lituje nad tymi,

którzy cześć Mu oddają.

Wie On z czegośmy powstali,

pamięta, że jesteśmy prochem.

 

Ps 103, 8-14

 

4.

 

O Chryste, największą rozkoszą jest moją,

gdy widzę, żeś ty jest kochany,

że rozbrzmiewa cześć i chwała Twoja,

a szczególnie cześć miłosierdzia Twego.

 

O Chryste, do ostatniego momentu życia

nie przestanę wysławiać Twojej dobroci

i miłosierdzia.

Każdą kroplą krwi,

każdym uderzeniem serca

wysławiam Twoje miłosierdzie.

Pragnę się cała zamienić

w hymn uwielbienia Ciebie.

 

Dzienniczek, 1708

 

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,

służcie Panu z weselem.

Stańcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył,

jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,

z hymnami w Jego przedsionki,

chwalcie i błogosławcie Jego imię.

Albowiem Pan jest dobry,

Jego łaska trwa na wieki,

a Jego wierność przez pokolenia.

 

Ps 100

 

5.

 

O Panie, Miłości moja,

dziękuję Ci za dzień dzisiejszy,

żeś mi pozwolił czerpać

ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask.

O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym,

ale w każdym momencie

czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko, czegokolwiek dusza

i ciało zapragnąć może.

 

Dzienniczek, 1178

 

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim,

co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie,

wszystkie Twoje dzieła

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Pan jest wierny

 we wszystkich swoich słowach

i we wszystkich swoich dziełach święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła

i zwiastuje Twe potężne czyny.

Ps 145, 1-4.8-10

 

6.

 

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci

za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje.

Niech każde uderzenie serca mojego

będzie nowym hymnem dziękczynienia

ku Tobie, Boże.

Każda kropla krwi mojej

niech krąży dla Ciebie, Panie;

dusza moja – to jeden hymn uwielbienia

miłosierdzia Twojego.

 

Kocham Cię, Boże,  dla Ciebie samego.

 

Dzienniczek, 1794

 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał

głos mego błagania.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,

Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca:

byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć duszo moja, do swego spokoju,

bo Pan dobro ci wyświadczył.

Uchronił bowiem mają duszę od śmierci,

oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana

w krainie żyjących.

 

Ps 116, 1.5-9

 

 

7.

 

Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana

i wysławiaj miłosierdzie Jego,

bo dobroci Jego końca nie masz.

Wszystko przeminie,

a miłosierdziu Jego granicy

ani końca nie masz.

Chociaż złość dojdzie do miary,

w miłosierdziu miary nie masz.

Dzienniczek, 1794

 

 

 

Jakże wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co miłują Ciebie i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Miłujcie Pana, wszyscy co Go czcicie! Bądźcie mocni i mężnego serca wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu.

 

Ps 31,.20.24a.25